Equip Directiu del CAP Rio de Janeiro

Actualització de l’Equip Directiu 

Director del CAP Rio de Janeiro              Dr. Antonio Aranzana Martínez

Adjunta de medicina                                 Dra. Montserrat Espuga Garcia

Adjunt d’infermeria                                  Sr. Jaume Collado Sánchez

Referent de Gestió i Serveis                     Sr. Miguel Ángel Alcalde Leal

Referent de Gestió i Serveis                     Sra. Èrika Rodríguez Vega

Anuncis